Skriv ut den här sidan

Psykisk ohälsa

Ibland blir det inte som du tänkt dig, oönskade saker inträffar. Det är inte säkert att du kan hantera allt själv. Du kanske har förlorat en anhörig, har det jobbigt hemma, sover dåligt är orolig, ledsen och känner dig nedstämd.

Du kan då få hjälp till exempel genom samtalskontakt med kurator, psykolog eller psykoterapeut. Vi arbetar främst utifrån KBT/ACT, föreläsning och gruppbehandlingar.

Det går att boka tid via telnr.08-6061226.

Boka tid direkt via 1177 vårdguidens e-tjänst
Du kan även boka 30 minuters samtal på vissa specifika tider direkt till psykolog, tänk på att även fylla i webbskattning innan besöket. Webbskattning kommer att finnas med din kod på 1177.

Detta inte är en akutmottagning så vid svår psykisk sjukdom som t.ex. att du är så nedstämd att du har självmordstankar, hör röster eller ser saker som andra inte ser, har självskadande beteende såsom skär dig eller har ätstörningar, alkohol eller drogmissbruk, blivit misshandlad etc. i stället direkt vända dig till akutmottagningar.

Vid akut tillstånd Ring:112

För snabb hjälp dygnet runt ring mobilt team i öppenvårdspsykiatrin: 08-51801900 alt S:t Göran psykiatriska akutmottagning:08-12348400. Olika hjälplinjer har telefonnummer: Självmordslinjen:90101, Nationella hjälplinjen:020-220060.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.