Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Hemsjukvården finns till för dig som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte har möjlighet att ta dig till oss. 

Inom hemsjukvården arbetar vi i team som innefattar ansvarig läkare och ansvarig sköterska. Sköterskan är kontaktperson mellan dig och oss. Vid frågor eller problem är det bara för dig eller dina närstående att vända er till oss. För att berättigas hemsjukvård krävs en bedömning. Bedömningen utförs av våra sköterskor och läkare. 

Sköterskan kan hjälpa dig med att till exempel fördela medicin i dosett, ge insulin, såromläggningar och blodtryckskontroller i hemmet. Du kan även få hjälp med hjälpmedelskort för diabetes- och inkontinenshjälpmedel. 

Vår ansvarige läkare inom hemsjukvården heter Gunilla Ekestam-Zweig.

Kostnad hemsjukvård

Om ditt medicinska vårdbehov kommer att sträcka sig längre än två veckor med minst 2 besök per månad och du har ett behov av att vårdas i hemmet, så är hembesöken kostnadsfria från och med dag ett och därefter.

Samarbete med hemtjänsten

Vi har daglig kontakt med personalen inom hemtjänsten, för att din vård ska bli en bra och säker vård för dig. Vi har också ett nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist på Haninge Rehab.