Skriv ut den här sidan

Hälsa och levnadsvanor

Hos oss har du möjlighet att få hjälp med att förändra dina levnadsvanor.

Vi erbjuder kontinuerligt föreläsningar inom flera hälsoområden där du kan få ökad kunskap och inspiration till mer hälsoamma levnadsvanor.

Du kan även få stöd i att ändra dina levnadsvanor gällande mat och motion genom att delta i vår grupp Nya vanor.

Om du är intresserad, ta kontakt med din vårdgivare på Handens vårdcentral eller Haninge Rehab.